Seleccionar página

Amazonas

Men menneskets tilstedeværelse i disse omgivelser og det forbrug, som de har af naturressourcerne, i dette tilfælde træet, har direkte konsekvenser for økosystemet og for det liv, lokalbefolkningen lever. Således som du har kunnet konstatere, er vi kommet ind i en regnskov, og her har vi fået øje på en lille landsby, der ernærer sig ved det økosystem, der omgiver dem, eftersom landsbyens beboere udnytter alle de ressourcer, de har i nærheden, hver eneste dag.

Processen for at udvinde ressourcerne til samfundsbrug bør ikke være forbundet med ødelæggelse af miljøet. Det er påkrævet, at vi kun forbruger det nødvendige, og at vi i denne proces beskytter naturen og de levende væsener, der bor i naturen.

Lad os hjælpe denne landsby med at kæmpe mod den skovrydning, som omgivelserne er udsat for!