Seleccionar página

Dyrke 

For at aktivere kodning i Minecraft skal du trykke på bogstavet C på dit tastatur og vælge Makecode som programmeringssoftware. Når programmet åbnes, har du aktiveret arbejdsområdet, hvor du skal designe din kode ved at trække og forbinde de forskellige dele, du har brug for.   

Placér dig selv på den blok, der markerer begyndelsen af aktiviteten, og kig efter den næste kommandoblok. 

Denne blok skal placeres inde i en blå blok, og derefter skal du sende ordren til Agenten om at teleportere sig til din position.

Husk at fylde Agentens inventar med materialer for at kunne dyrke jorden 

Brug gentagende blokke og variabler til at genopbygge. På denne måde kan du bruge den samme kode så mange gange som du   

Husk, at denne konstruktion har lige store sider, så den samme kommando kan gentages så mange gange, som du har brug for.

Inden for dette afsnit kan du finde blokke som «gør altid» eller «gentag x gange».   

Disse blokke er C-formede, så du kan sætte alle de blokke, du ønsker at gentage, i dem.   

Husk at bruge bevægelses- og kultiveringsblokkene for at få din agent til at udføre denne handling.

Derudover skal du vælge de slots, hvor du skal placere det ønskede materiale i hver position. Placer alle de materialer, du vil bruge, i den rækkefølge, de skal bruges, i din Agentens inventar.